دوره آموزشی هنر درمانی و ارزیابی جامع سالمندان با حضور مسئولین فنی ،روانشناسان مراکز سالمندان وکارشناسان ناظر مراکز سالمندان در بهزیستی کرمان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این دوره که به منظور ارتقاء سطح علمی مسئولین فنی ، روانشناسان مراکز سالمندان و کارشناسان ناظر مراکز سالمندان برگزار شد ، مباحثی چون مهارتهای زندگی مورد نیاز افراد سالمند،عوامل  اجتماعی تعیین کننده سلامت ،ضرورت هنردرمانی، موارد کاربرد واهداف هنردرمانی ،جایگاه هنردرمانی در مراکز سالمندان وهمچنین در بحث ارزیابی جامع روشهای ارزیابی،اجزاوابعادوابزار ارزیابی ،فواید ارزیابی عملکردی و…مورد بحث و بررسی  قرارگرفت .
گفتنی است در این دوره آموزشی در خصوص هنردرمانی دو کارگروهی  نیز انجام شد .