با همکاری بهزیستی استان کرمان ، کارگاه ازدواج تحت عنوان «بله ی پایدار» ویژه دانشجویان دردانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین کارگاه آموزشی که با استقبال دانشجویان همراه بود  ، به مدرسی  دکتر نوری و با حضور 250 دانشجو برگزار شد.
گفتنی است مبحث ارتباط صحیح و معیارهای انتخاب همسر از موضوعاتی بود که از سوی مدرس این دوره عنوان شد و سپس دانشجویان سوالات مورد نظر خود را مطرح نمودند.