ده هزار بروشور مشق عشق به منظور فراگیری آموزشهای پیش از ازدواج توسط دفتر پیشگیر از آسیبهای اجتماعی تهیه و بین دختران و پسران جوان کرمانی توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت : این بروشور با طراحی زیبا  در قالب نامه و به منظور ارایه آموزشهای لازم به دختران و پسران در شرف ازدواج تهیه شده است .
وی افزود : این بروشور  حاوی مطالبی با سر فصل های ضرورت آموزش پیش از ازدواج ،انتخاب همسر ،آشنایی ،عشق ،نامزدی ،دوران عقد و سال اول زندگی می باشد . مدیر کل بهزیستی کرمان با تأکید بر حساس بودن دوران قبل از ازدواج گفت: باید جوانان را برای انتخاب درست همسر و پذیرفتن مسئولیتهای زندگی مشترک آماده کرد که در این راستا و به منظور آگاه سازی بیشتر جوانان معاونت فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اقدام به طراحی و چاپ این برشور نموده است .
دکتر عباسی با اشاره به دوره های آموزشی پیش از ازدواج برگزار شده توسط اداره کل بهزیستی کرمان اظهار داشت : در سال گذشته سمینار کشوری آموزش پیش از ازدواج  و چندین دوره آموزشی استانی ویژه گروههای هدف مختلف در استان برگزار شده است و امسال نیز برنامه هایی برای برگزار ی دوره های مختلف آموزشی پیش از ازدواج داریم.
گفتنی است بروشورهای «مشق عشق»  علاوه بر توزیع میان دختران و پسران در شرف ازدواج سراسر استان  توسط پایگاههای اجتماعی، به جوانان شرکت کننده  در همایشها و سمینار های آموزشی پیش از ازدواج توزیع خواهد شد .