مدیرکل بهزیستی کرمان در دیدار با نمایندگان خانه خیرین استان گفت : با پیگیریهی صورت گرفته از سوی بهزیستی و همراهی استانداری بدنبال رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالیت سازمانها و تشکل های مردم نهاد (NGO ها ) هستیم.
وی با اشاره به اینکه کمک بهزیستی به تشکل ها نباید صرفاً درجهت حمایت های مالی باشد افزود: نگاه جدید در بهزیستی نگاه حمایتی تخصصی به تشکل های مردم نهاد( NGO ) می باشد و بیشترین حمایت خود را مربوط به مباحث تخصصی می دانیم تا حمایتی .

صادق زاده با اشاره  به اینگه نگاه دولت به سمت اصلاح قوانین دست و پا گیر می باشد ، اظهار داشت : درصدد هستیم تا ابتدا با شناسایی و اصلاح قوانین و مشکلات دست و پاگیر از بهزیستی ، به سمت رفع موانع تشکل های مردم نهاد در استان و سپس کشور پیش رویم .
وی از نمایندگان خانه خیرین استان که دراین دیدار حضور داشتند خواست تا نظرات و پیشنهادات خود در را راستای نزدیک تر شدن ارتباط تخصصی بهزیستی با تشکل ها و خیرین ارایه نمایند.
گفتنی است نمایندگان خانه خیرین استان نیز در این دیدار به بیان نظرات خود پرداختند.