دوره کشوری آموزش “ارتباط موثر” ویژه مددکاران مراکز بازپروری و خانه سلامت در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دوره آموزشی کشوری ویژ مددکاران مراکز بازپروریرو خانه سلامت به همت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی معاونت امور اجتماعی بهزیستی کرمان  و با حضور 40 مددکار از 15 استان به مدت سه روز  برگزار شد.
بر پایه این خبر در این دوره آموزشی که با هدف ارتقاء سطح علمی مددکاران و آشنایی با روشهای جدید در برقراری ارتباط برگزار شد ،دکتر پدرام موسوی مدرس این دوره آموزشی به بیان راهکارها و نکات علمی در این خصوص پرداخت.