مدیر بهزیستی شهرستان کرمان به همراه تعدادی از کارشناسان حوزه توانبخشی از دو مرکز پشتیبانی شغلی  رعد se کرمان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با بیان اینکه ایجاد شغل باعث توانمندی افراد دارای معلولیت می شود عنوان کرد :اشتغال در پایداری و نظم زندگی افراد  نقش مهی دارد.                     

احمدی پور گفت : مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان با تاسیس و راه اندازی مرکز پشتیبانی شغلی se راه رسیدن به اهداف  توانیابان جویای کار  و در راستای استقلال مالی وبالا بردن عزت نفس جامعه هدف ، خدمات مفیدی را ارائه نمود وتاکنون 29 نفر از توانیابان توسط کادر اداری این مجتمع به شغل پایدار دست یافته اند.

 وی اظهار داشت : مرکز پشتیبانی شغلی seمرکزی است که باهدف تسهیل شرایط دستیابی به شغل پایدار توانخواهان به عنوان موسسه مجری در برقراری ارتباط با کار فرما ونظارت بر روند به کار گماری توانخواهان اقدام می کند.

احمدی پور خاطر نشان کرد : همه معلولین بالای 18 سال و دارای هر نوع معلولیتی می توانند از خدمات SE رعد کرمان استفاده نمایند و همچنین توانخواه باید توان کاری 10 ساعت کار در هفته را دارا باشد وبه واسه معلولیت از بازار کار دور مانده و فاقد اطلاعات کافی جهت پیدا کردن شغل مناسب و مورد علاقه خود باشد.