بهنام سعیدی فرماندار کرمان به همراه رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان از مراکز TC و DIC بهزیستی شهرستان کرمان  بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این بازدید ها که به منظور معرفی اقدامات و خدمات بهزیستی در این مراکز صورت گرفت، مهندس مدیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان به تشریح اقدامات بهزیستی در این مراکز پرداخت و گفت: بهزیستی به منظور پیشگیری از بروز و شیوع اعتیاد در جامعه اقدامات و فعالیتهای چشمگیری انجام می دهد. وی افزود: با همکاری نهاد ها و ارگانهای دولتی و مراکز غیر دولتی می توان در بحث اعتیاد و پیشگیری از آن موفق بود که خوشبختانه تعاملات خوبی در این راستا با تمامی دستگاهها صورت گرفته است.
در ادامه این بازدید فرماندار کرمان نیز اقدامات بهزیستی در این مراکز را قابل تقدیر دانست و گفت : خوشبختانه بهزیستی علیرغم مأموریتهای زیادی که بر عهده دارد توانسته در بحث پیشگیری و درمان اعتیاد خدمات ارزنده ای انجام دهد.
وی با تقدیر از خدمات ارایه شده توسط بهزیستی افزود: نمود عینی این فعالیتها و تلاشها در جامعه بر کسی پوشیده نیست .
گفتنی است در این بازدید علاوه بر TCو مرکز DIC سامان از فعالیتهای تیم سیارDIC که به منظور کاهش آسیب در جامعه فعالیتت می نماید ، نیز  بازدید بعمل آمد.