جلسه شورای اجتماعی شهرستان جیرفت با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ، امام جمعه و رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به ضرورت اجرای رویکردهای اجتماع محور برای مدیریت بحران آسیب های اجتماعی گفت : با توجه به تعدد مسائل اجتماعی باید با مداخلات اجتماعی زمینه مشارکت افراد را در اجرایی نمودن این طرح ها فراهم نماییم .

صادق زاده با تاکید بر تعامل و حمایت مسئولین شهرستان ها در حوزه مسائل اجتماعی عنوان کرد : متولیان مسائل اجتماعی باید با شناسایی معضلات این حوزه و عملیاتی نمودن برنامه های تخصصی و علمی زمینه رشد و گسترش اجتماعی جامعه را ارتقاء دهند .

وی در این جلسه با بیان اینکه توسعه برنامه های اجتماع محور و محله ای در مناطق کمتر برخوردار ضرورری می باشد گفت : کارگاه های تربیت مربی tot – طرح های ساماندهی آسیب ها و توسعه مراکز مشاوره با هدف مدیریت آسیب های اجتماعی در شهرستان جیرفت اجرایی می شود .

در ادامه این جلسه یحیی کمالی پور نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد با تاکید بر شناسایی علل انحرافات اجتماعی در جامعه به ویژه در بین جوانان اظهار داشت : عدم پایبندی به هنجار ها ، موجب بروز آسیب ها در این حوزه می شود که باید فعالان حوزه اجتماعی در قالب الگوهای فرهنگی به ارتقاء آگاهی خانواده ها و جوانان کمک نمایند .