آزمون کتبی آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها همزمان با سراسر کشور در ستاد مرکزی بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان این آزمون به صورت چهار گزینه ای و با نظارت اداره حراست و اداره بازرسی بهزیستی  در محل سالن اجتماعات نیلوفر برگزار شد.
گفتنی است، سوال های طرح شده در این آزمون از کتاب آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها استخراج شده بود.
شایان ذکر است نتایج آزمون فوق به صورت کشوری و سراسرس اعلام خواهد شد.