از ابتدای آبانماه طرح توزیع یک وعده غذای گرم در تمامی روستا مهدهای استان کرمان آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : طرح توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای مناطق محروم روستایی و با هدف جلوگیری و کاهش سوء تغذیه در کودکان ،توسط بهزیستی اجرا می شود.
مدیرکل بهزیستی کرمان افزود : طول اجرای این طرح 130 روز میباشد و مهدهای کودک روستایی موظف هستند تا دراین دوره نسبت به طبخ و توزیع یک وعده غذای گرم اقدام نمایند. وی گفت : سرانه در نظر گرفته شده برای هر کودک بهره مند از این طرح در سال 90 و در طول اجرای این طرح 692900 ریال میباشد که این مبلغ از سوی بهزیستی دراختیار روستا مهدها قرار می گیرد.
دکتر عباسی خاطر نشان کرد ، در سال 89 تعداد 10500 کودک حاضر در روستا مهدهای سراسر استان کرمان یک وعده غذای گرم را در روستا مهد دریافت کرده اند.
وی درخصوص نظارت بهزیستی بر حسن اجرای این طرح گفت : کارشناسان امور کودکان بهزیستی شهرستانها و کارشناسان دفتر امور کودکان اداره کل بهزیستی در کنار تیم بازرسی بهزیستی بصورت مستمر بر اجرای صحیح این طرح نظارت دارند ، از طرفی با هماهنگی صورت گرفته با کارشناسان تغذیه و بهداشت مراکز بهداشت شهرستانها نظارتهای بهداشتی نیز توسط ایشان انجام می گیرد.
دکتر عباسی افزود: درصورت مشاهده مواردی که عدم اجرای طرح یا اجرای ناقص و… را تائید کند، بهزیستی بعنوان پشتیبانی کننده و ناظر برحسن اجرای طرح قویاً ورود پیدا خواهد کرد و اقدامات لازم را جهت حسن اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهد متخلف یا سهل انگار انجام خواهد داد.
مدیرکل بهزیستی در پایان ،  اهداف دیگر اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم را تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای کودکان ، بررسی وضعیت رشد کودکان 3 تا 6 ساله حاضر در روستا مهدها ، ایجاد عادات صحیح و اصلاح عادات نادرست تغذیه ای در کودکان ، ترغیب خانواده های در مناطق محروم و خانواده های روستائی از خدمات مهدهای کودک عنوان کرد.