تمامی متقاضیان واجد شرایط ثبت نام در طرح نهضت تامین مسکن معلولین و مددجویان تحت حمایت بهزیستی می توانند جهت ثبت نام به سایت www.MASKAN.BEHZiSTi .NET  مراجعه نمایند . به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان . دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : امسال نیز مانند سال 89 یکی از طرحهای اولویت دار وویژه بهزیستی کشور طرح نهضت تامین مسکن معلولین و مددجویان است که به همین خاطر سایت ثبت نام از متقاضیان از پانزدهم فروردین ماه سالجاری بمدت یک ماه جهت ثبت نام متقاضیان باز شده است .

وی افزود : از لحظه باز شدن سایت و زمان اولیه ثبت نام ، هماهنگی لازم و برنامه ریزی دقیق با هماهنگی معاونت مشارکتهای مردمی و ادارات بهزیستی شهرستانها و اداره رو ابط عمومی جهت اطلاع رسانی سریع به جامعه هدف صورت گرفته تا دراین مرحله تمامی متقاضیان واجد شرایط بتوانند در موعد مقرر ثبت نام کنند.

دکتر عباسی در ادامه درخصوص واجدین شرایط ثبت نام گفت : در اولویت اول تمامی زنان سرپرست خانوار ، معلولین سرپرست خانوار و خانواده های دارای چند فرزند معلول ، و در اولویت دوم معلولین و مددجویانی که تاکنون از هیچ یک از تسهیلات اعطائی دولت نظیر زمین ، وام مسکن ، و… استفاده نکرده اند می توانند در طرح نهضت تامین مسکن بهزیستی ثبت نام کنند.
مدیرکل بهزیستی درخصوص ثبت نام معلولین گفت تنها معلولینی می توانند دراین طرح ثبت نام کنند که بالاتر از 25 سال سن داشته باشند.
دکتر عباسی درخاتمه درخصوص اجرای طرح در سال 89 گفت: دراستان کرمان قریب 7 هزار نفر ثبت نام کردند که باتوجه به سهمیه اختصاص یافته 2501 نفر از متقاضیان تائید شده اند که درحال طی مراحل از طر یق قرار گرفتن در پروژه های مسکن مهر سازمان مسکن و شهرسازی و با تامین زمین از سوی بنیاد مسکن و معرفی به بانک عامل هستند.