همزمان با آغاز هفته بهزیستی ، جشنواره فرهنگی – ورزشی مددجویان بهزیستی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، این جشنواره که از امروز آغاز و تا پایان هفته بهزیستی ادامه خواهد داشت با حضور مددجویان ورزشکار در دو گروه آقایان و خانمها و در رشته های فوتبال ، فوتسال ، آمادگی جسمانی ، تنیس روی میز  ، شطرنج ، وومیدانی ، دارت ، طناب کشی و…. در مجموعه ورزشی نابینایان ، سالن ورزشی مرکز جامع توانبخشی و سالن ورزشی ستاد اداره کل بهزیستی برگزار می شوند.