دوره پنج هفته ای آموزش زندگی و خانواده ویژه پرسنل ستاد بهزیستی استان کرمان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، حوزه معاونت پیشگیری بهزیستی بعنوان برگزار کننده دوره های آموزش مهارتهای زندگی در سطح استان ، در طرحی جدید اقدام به برگزاری یک دوره آموزش پنج هفته ای مهارتهای زندگی و خانواده ویژه پرسنل شاغل در ستاد اداره کل بهزیستی کرمان نموده است . برپایه این خبر ، هدف از برگزاری این دوره آموزشی بهره مندی هرچه بیشتر پرسنل بهزیستی با مباحث جدید مهارتی و استفاده از این روشها در زندگی شخصی خود بیان شده است ،
شایان ذکر است که در اولین جلسه این دوره که به مدت پنج هفته و روزهای سه شنبه در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار می شود ، دکتر بهرام نژاد مدرس دانشگاه به آموزش مهارت گفتگو و عوامل تخریبگران پرداخت .