همزمان با راه اندازی بیمارستان صحرایی سپاه ثارا… استان کرمان در منطقه محروم اسد آباد شهرستان فهرج در شرق استان کرمان ، پایگاه سنجش بینایی اداره کل بهزیستی اقدام به سنجش و معاینه چشم کودکان 2 تا 6 ساله ، در محل این بیمارستان نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استا ن کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور در جلسات هماهنگی پیش از راه اندازی بیمارستان صحرایی سپاه ثارا…  براساس وظیفه قانونی و انقلابی خود ، داوطلب ارائه کلیه خدمات تشخیصی و توانبخشی خود در محل بیمارستان مذکور شد که با استقبال فرمانده محترم سپاه ثارالله استان زمینه ارائه خدمات بهزیستی در زمان برپایی این بیمارستان صحرایی فراهم شد.

مدیر کل بهزیستی افزود : این اداره کل توانست در مدت زمان 5 روز فعالیت بیمارستان ، با استقرار پایگاه سنجش بینایی و بهره گیری از دستگاه بینایی سنجی و اپتومتریست مجرب ، چشم تعداد 303 کودک 2 تا 6 ساله  را با هدف تشخیص بیماری تنبلی چشم معالینه نماید که این تعداد 6 کودک مشکوک به آمبلیوپی تشخیص داده شدند که این 6 کودک جهت انجام اقدامات درمانی بعدی به مراکز درمانی ارجاع شدند .
دکتر عباسی گفت : علاوه بر سنجش بینایی کودکان ، با هماهنگی صورت گرفته با مسئولان بیمارستان صحرایی سپاه و ابلاغ به اداره بهزیستی شهرستان بم بعنوان مرکز جامع توانبخشی شرق استان ، مقرر شد تا تمامی بیمارانی که به تشخیص پزشکان متخصص ارتوپد نیاز به انجام فیزیوتراپی دارند ، جهت دریافت خدمات فیزیوتراپی رایگان به بهزیستی بم ارجاع داده شوند.
وی خاطر نشان کرد ، دراین مدت کلینک توانپزشکی بهزیستی بم بصورت کاملاً رایگان پذیرایی بیماران نیازمند به دریافت خدمات کاردرمانی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی بود که توسط پزشکان بیمارستان صحرایی سپاه ارجاع شده بودند .