برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي قبل از دبستان درسیرجان
کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي قبل از ورود به دبستان در شهرستان سیرجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي قبل از ورود به دبستان در شهرستان سیرجان ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك برگزار شد.
برپایه این خبر این دوره آموزشی با شركت 40 نفر در محل بهزيستي سيرجان به مدرسی خانم دكتر كريمي افشار از انجمن دوستداران كودك برگزار شد.

برگزاری کمیسیون پزشکی امور اجتماعی شهرستانهای قلعه گنج و منوجان
کمیسیون پزشکی شهرستانهای قلعه گنج و منوجان همزمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،کمیسیون پزشکی شهرستانهای قلعه گنج و منوجان همزمان و به میزبانی شهرستان قلعه گنج برگزار شد.
در این کمیسیون پزشکی که به منظور رسیدگی به پرونده های پزشکی حوزه امور اجتماعی برگزار شد دو تن از پزشکان معتمد اداره کل بهزیستی استان کرمان به بررسی پروندهای مطرح شده در این کمیسیون پرداختند.
آغاز برنامه پایش مددجویان اموراجتماعی در سیرجان
برنامه پایش مددجویان اموراجتماعی  از هفته گذشته در سیرجان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، برنامه پايش و بازديد از منزل مددجويان حوزه امور اجتماعي از هفته گذشته در شهرستان سیرجان آغاز شد.
بر پایه این خبر در اجرای این برنامه 8كارشناس پايشگر از كرمان  و رفسنجان به صورت جداگانه منزل مددجويان را بازديد وپرونده هاي آنان را پايش مي نمايند.