اداره کل بهزیستی استان کرمان از سوی سازمان ملی جوانان کرمان به عنوان دستگاه منتخب در حوزه جوانان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، محسن روحی مشاوره استاندار و مدیر سازمان جوانان استان کرمان با ارسال نامه ای به مدیر کل بهزیستی کرمان خاطرنشان کرده است که اداره کل بهزیستی به دلیل حسن اجرای طرح اوقات فراغت جوانان ، اجرای طرحهای موفق واهتمام به امر ازدواج جوانان و اجرای برنامه های موثر در خصوص تحکیم نهاد خانواده و همچنین تنظیم وانعکاس بموقع عملکرد و ارائه مستندات لازم در سال 89 بعنوان دستگاه منتخب در حوزه جوانان معرفی کرده است.
برپایه این خبر در این نامه همچنین رابط اداره کل بهزیستی در سازمان ملی جوانان استان کرمان به عنوان رابط برتر دستگاههای اجرایی انتخاب شده است.