30 نفر از پرسنل سازمان بهزیستی استان کرمان در قالب کاروان راهیان نور بمدت یک هفته از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، پرسنل بهزیستی دراین اردوی معنوی یک هفته ای که با پشتیبانی بهزیستی کرمان و برنامه ریزی ستاد سازمان بهزیستی کشور و همزمان با اعزام کاروان راهیان نور از بهزیستی دیگر استانها انجام شد،علاوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی،معنوی تدارک دیده شده از مناطق عملیاتی چزابه ، پادگان حمید،فتح المبین ، شلمچه، دهلاویه، سد کرخه ، فکه، پادگان دژخرمشهر و…. بازدید کردند.