به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، اسماعیل نجار استاندار کرمان صبح امروز از پروژه درحال احداث مجتمع آب درمانی کرمان بازدید کرد.
برپایه این خبر ، درجریان این بازدید که آقایان حدادیان معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی و شمسی نیا مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج (ع) نیز حضور داشتند . گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه و استاندار از مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه بازدید کرد.

شایان ذکر است . مجتمع آب درمانی کرمان از مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان است که با همکاری مشترک اداره کل بهزیستی و موسسه خیریه ثامن الحجج (ع) در جوار مرکز جامع توانبخشی بهزیستی واقع در بلوار امیر کبیر درحال احداث می باشد.