پرسنل ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی کرمان در اولین روز از هفته بهزیستی و در بدو ورود به محل کار خود . توسط معاونین بهزیستی با شاخه های گل مورد استقبال قرار گرفتند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، معاونین اداره کل بهزیستی کرمان با هدف گرامیداشت هفته بهزیستی و تبریک این روز با حضور در محل کار همکاران ستاد مرکزی بهزیستی و اهداء شاخه های گل به ایشان ، آغاز هفته بهزیستی را گرامی می داشتند.
برپایه این خبر ، غبار روبی و گل باران یادمان شهید دکتر محمد علی فیاض بخش از دیگر برنامه های اجرا شده در ساعات آغازین هفته بهزیستی در کرمان بود.