به اطلاع تمامی هم استانیهای خداجو می رساند 168پایگاه جمع آوری زکات فطریه و کفارات اداره کل بهزیستی استان کرمان (32 پایگاه در شهر کرمان و 136پایگاه در شهرستانهای تابعه )در روز عید سعید فطر با استقرار در محلهای برگزاری نماز عید سعید فطر ، میادین و خیابانهای اصلی شهرهای سراسر استان کرمان آماده دریافت فطریه و کفارات روزه داران خداجو هستند.
فطریه و کفارات جمع آوری شده در اسرع وقت جهت کمک و گره گشایی از مشکلات معلولین و مددجویان تحت حمایت بهزیستی در استان کرمان اختصاص خواهد یافت .
اداره روابط عمومی بهزیستی استان کرمان