مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.( مقام معظمم رهبری )
بی شک فلسفه راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا بازگشت آنها به سرزمین مادریشان و متوجه کردن افکار عمومی جهان به ظلم و ستم صهیونیستها نسبت به ملت مظلوم فلسطین است .
امسال نیز به یمن فروریختن کاخهای فراعنه ای چون مبارک ،بن علی و قذافی پیام روز جهانی قدس رنگ و بویی دیگر دارد تا مستکبرین جهان بدانند و آگاه باشند که دیگر زمان آن فرا رسیده تا با کناره گیری از مسند قدرتهای پوچ و واهی مسلمانان را رها کنند .
لذا ما پرسنل بهزیستی استان کرمان نیز همچون سالهای گذشته بر خود واجب و لازم می دانیم تا دوشادوش همه هموطنان و مسلمانان جهان با شرکت گسترده در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی اعلام نماییم .
امید است تا با حضور تمام مسلمین جهان در این روز بزرگ که به فرمان امام راحل (ره) نامگذاری شده است بار دیگر اقتدار و عزت مسلمانان بیش از گذشته به نمایش گذاشته شود .
پایان