به اطلاع عموم هم استانیهای عزیز و دستگاههای اجرایی مرتبط می رساند خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 اداره کل بهزیستی استان کرمان که به دلیل بروز مشکل فنی و نرم افزاری قطع بود ،مجدداً راه اندازی شده است و هم استانیهای گرامی  می توانند مطابق گذشته جهت استفاده از خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی با شماره تلفن  123تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان