به اطلاع عموم هم استانیهای عزیز و دستگاههای اجرایی مرتبط می رساند خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 اداره کل بهزیستی استان کرمان به دلیل بروز مشکل فنی و نرم افزاری از امروز تا اطلاع بعدی قطع میباشد. لذا با هدف پاسخگویی به تماس گیرندگان محترم و جلوگیری از سردر گمی مردم و دستگاههای همکار و مرتبط با این موضوع ، شماره تماس 2733583 بعنوان خط جایگزین معرفی میگردد، شایان ذکر است پس از رفع مشکل همچون گذشته خط 123 اورژانس اجتماعی پاسخگو خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان