قریب 100 نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی استان کرمان لحظه تحویل سال را در مناطق عملیاتی جنوب سپری کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل  بهزیستی استان کرمان ، قریب 100 نفر از  پسران و دختران مقیم مراکز شبه خانوده بهزیستی کرمان با اعزام به  اردوهای فرهنگی – معنوی یک هفته ای مناطق عملیاتی جنوب ،سال نو خود را در مناطق جنگی و جنوب کشور اغاز کردند.

بنا براین خبر  اولین کاروان ویژه دختران تحت حمایت در تاریخ 27 اسفند ماه جاری و دومین کاروان ویژه پسران در تاریخ28 اسفند ماه به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.
گفتنی است در زمان برگزار ی این اردوها سعی شد تا با ترویج فرهنگ ایثار و بیان رشادتهای شهدا اسلام و دوران دفاع مقدس شرایطی فراهم شود تا فرزندان مقیم در خانه های کودک و نوجوا ن  مراکز بهزیستی بتوانند  بهره لازم ر ا از محیط معنوی مناطق مورد بازدید، .ببرند.