ثبت نام شدگان در طرح نهضت تامین مسکن استان کرمان می توانند برای اطلاع از وضعیت نهایی ثبت نام خود در این طرح به پایگاه اطلاع رسانی مسکن بهزیستی مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی  اداره کل بهزیستی استان کرمان : دکتر رضا عباسی با بیان مطلب فوق گفت : کلیه مددجویان بهزیستی استان کرمان که از سال گذشته و همزمان با آغاز طرح نهضت تامین مسکن مددجویان بهزیستی با مراجعه به سایت ثبت نام نسبت به نام نویسی اقدام کرده اند می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://maskan.behzisti.netاز وضعیت نهایی ثبت نام خود مطلع شوند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان افزود افرادی که با ورود به این سایت پیام «معرفی فرد واجد شرایط به سازمان مسکن و شهرسازی» را دریافت نمی کنند . به آن معنی است که جهت استفاده ازتسهیلات این طرح پشت نوبت سال آینده قرار گرفته اند.
دکتر عباسی درپایان گفت: طی دو مرحله ثبت نام اینترنتی مددجویان فاقد مسکن قریب 8 هزار نفر از مددجویان بهزیستی کرمان ثبت نام کردند که از این تعداد ، 5503 مددجو در اولویت اول اقدام قرار گرفته اند که درحال طی مراحل قانونی خود میباشند.1