به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان ، محمود حدادیان و مهندس محسن مدیری به ترتیب به عنوان  معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان و رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان  معرفی و از زحمات و خدمات مسئولین گذشته در این پستها تقدیر شد.
گفتنی است پیش از این مهندس مهدی نخعی مسئولیت معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و عباس بلندی ریاست اداره بهزیستی  شهرستان کرمان را برعهده داشتند.

شایان ذکر است محمود حدادیان از جانبازان و یادگاران 8 دفاع مقدس می باشد که پیش از این در سمتهایی همچون ریاست سازمان انتقال خون رفسنجان ،ریاست اداره حراست سازمان انتقال خون استان کرمان ،ریاست اداره حراست بهزیستی استان کرمان ، مشاور امور ایثارگران بهزیستی استان و مدیریت امور فرهنگی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان رابرعهده داشته است.