دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان با صدور حکمی ایرج کرم نژاد را به عنوان رئیس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات  سازمان بهزیستی استان کرمان منصوب کرد.
به گزارش روبط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی در بخشی از این پیام خطاب به کرم نژاد اورده است: رسیدگی و پاسخگویی به شکوایه های مردم و همکاران در اسرع وقت ، استفاده از پیشنهادات عملی و موثر در راستای انجام بهینه وظایف سازمان ، بازدید و بازرسی از واحدهای تابعه سازمان ، ارائه طرح ها و ابتکارات و نو آوری در شیوه ها و برنامه ها در راستای انجام

خدمات بهتر در سال همت و کار مضاعف ، فراهم نمودن بستر لازم بهبود عملکردها و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و کارکنان و حسن اجرای دستور العملها و قوانین موجود از اهم وظایف و برنامه های آن دفتر خواهد بود.
بر پایه این خبر طی مراسمی با حضور دکتر عباسی مدیر کل و اعضاء شورای معاونین سازمان بهزیستی حکم آقای کرم نژاد ابلاغ و از عباس رضایی مسئول سابق این دفتر تقدیر شد.