با هدف اهداء خون سالم و کمک به بیماران نیازمند به خون  ، چهل هزار سی سی خون توسط پرسنل بهزیستی شهرستان زرند اهداء شد.
محمودی نسب سرپرست اداره بهزیستی شهرستان زرند با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : این مقدار خون در چهارمین روز از هفته بهزیستی با استقرار واحد خون گیری سازمان انتقال خون در محل اداره بهزیستی از پرسنل بهزیستی و کارکنان مراکز و مجتمع های تحت نظارت بهزیستی و مسئولان گرفته شد.