دکتر عباسي ، مدير کل بهزيستي کرمان با هدف بررسي وضعيت مجتمع هاي خدمات بهزيستي  و اطلاع از وضعيت اقامت گاههاي بهزيستي مراکز خدمات بهزيستي واقع در دهستان سيرچ ، شهر ماهان ، بخش راين و شهر لاله زار بردسير را مورد بازديد قرار داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان در اين بازديد ها که در ايام تعطيلات عيد مبعث صورت گرفت ،  دکتر عباسي با حضور در مراکز ياد شده به بررسي روند خدمات رساني مجتمع هاي شهرهاي مذکور پرداخت و علاوه بر آن امکانات و فضا هاي  آماده شده دراين مراکز را که اقدام به پذيرش پرسنل بهزيستي در ايام تعطيلات  مي نمايند مورد بررسي قرار داد.