معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان با سفر به شهرهای ماهان ، راین ، گلباف و اندوهجرد از توابع شهرستان کرمان روند پیشرفت پروژه های عمرانی بویژه مسکن مددجویان را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید که همزمان با تعطیلات اربعین حسینی انجام شد. محمود حدادیان به همراه کارشناسان دفتر فنی – مهندسی بهزیستی با حضور در محل احداث منازل مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت بهزیستی در شهرهای ماهان ، راین ، گلباف و اندوهجرد روند پیشرفت احداث این منازل را مورد ارزیابی قرار داد.

برپایه این خبر ، حضور در محل مجتمع های خدمات بهزیستی در شهرهای ماهان ، راین و گلباف و بررسی روند خدمات رسانی توسط این مجتمع ها که از طریق بخش خصوصی و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند . از دیگر برنامه های این سفر بود.