مهندس نجار استاندار کرمان از سرای سالمندان محمد مرسل کرمان بازدید و از سالمندان مقیم مرکز دلجویی کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان در جریان این بازدید 3 ساعته که همزمان با 9 مهرماه روز جهانی سالمند برگزار شد ،استاندار علاوه بر بازدید از تمام بخشهای فعال و واحدهای اقامتی در حال ساخت این مرکز در جمع سالمندان زن و مرد مقیمم سرا حاضر شد و با اهداء شاخه گل و انجام گفتگوهای صمیمانه با تک تک آنان از ایشان دلجویی کرد .

بر پایه این خبر در جریان این دیدار و بازدید ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان طی گزارشی به تشریح فعالیتها و خدمات در حال انجام سرای سالمندان محمد مرسل پرداخت و از تلاش این سازمان برای راه اندازی بخش  موقت نگهداری و مراقبت سالمندان خبر داد .

گفتنی است هم اکنون 88 نفر سالمند زن و مرد در 3 بخش مردان ،زنان و ایزوله در سرای سالمندان محمد مرسل کرمان نگهداری و مراقبت می شوند .