اسماعیل نجار استاندار کرمان باحضور در محل  سرای سالمندان محمد مرسل (ص) شهر کرمان ، ضمن بازدید از بخشهای مختلف سرا ، با سالمندان مقیم این مرکز دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید 2 ساعته که دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان ، ایشان را همراهی می کرد ، استاندار از بخشهای مردان ، زنان ، ایزوله و فیزیوتراپی بازدید کرد و سپس در فضای باز سرا ، با سالمندان مقیم ، دیدار و گفتگو کرد. برپایه این خبر ، بازدید از مجموعه سوئیتهای درحال احداث سرای سالمندان و حضور بر مزار مرحوم ماشاءالله شیوخ بنیانگذار سرای سالمندان کرمان و نثار گل و قرائت فاتحه ، گفتگو با مسئولین بهزیستی و سرا و بررسی روند خدمات رسانی به سالمندان از دیگر برنامه های این بازدید بود.
شایان ذکر است سرای سالمندان محمد مرسل (ص) کرمان ، در سال 1366 تاسیس و از سال 1370 فعالیت خود را آغاز نموده که هم اکنون تعداد 85 سالمند آقا و خانم دراین مرکز نگهداری می شوند.