اسماعیل نجار استاندار کرمان در سفر یک روزه خود به شهرستان بم با حضور در تعدادی از مراکز تحت مدیریت و نظارت بهزیستی با مددجویان مقیم این مراکز دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این بازدید و دیدار که جمعی از مدیران کل استان ایشان را همراهی می کردند ، استاندار با حضور در مرکز نگهداری معلولین ذهنی شهر بروات از نزدیک روند خدمات رسانی به معلولان را مورد بررسی قرار داد.
برپایه این خبر ، دکتر دانشیار رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم و موسی محمدی مدیر مرکز یاد شده نیز گزارشی از چگونگی ارائه خدمات و فعالیت مرکز به استاندار و همراهان ارائه کردند.