تیم فوتبال صنعت مس کرمان به همراه صمد مرفاوی سرمربی تیم وکارد فنی ازنمایشگاه توانمدیهای معلولین کرمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزستی استان کرمان،این بازدیدساعتی قبل از انجام بازی مس و راه آهن تهران انجام شدکه بازیکنان تیم فوتبال مس پس ازبازدید بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند و قول مساعد دادند تا درصورت امکان حمایتهایی از معلولین و مراکز تحت نظارت بهزیستی که نگهداری معلولین را بر عهده دارند،داشته باشند.

بنابراین گزارش نمایشگاه توانمندیهای معلولین در محل مهمانسرای جهانگردی به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین دایر شده است.