موسوی چلک رئیس مرکز هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی – کاربردی سازمان بهزیستی کشور که به منظور حضور در دوره آموزشی مددکاری اجتماعی به کرمان سفر کرده بود از دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم بهزیستی کرمان ، در جریان این بازدید 3 ساعته که دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی و رئیس دانشکده و دکتر اسدی معاون آموزشی ایشان را همراهی می کردند ، موسوی چلک از بخشهای مختلف دانشکده شامل : کلاسهای آموزشی ، سایت رایانه ، کتابخانه ، سایت ثبت نام ، آموزش ، دفتر مشاوره دانشجویی ، بسیج دانشجویی ، انجمن علمی پاویون اساتید ، و… بازدید کرد.

 

برپایه این خبر در هر بخش دکتر رضاعباسی رئیس دانشکده به ارائه توضیحات لازم پرداخت و درپایان نیز موسوی چلک درجمع اساتید و کارکنان دانشکده طی سخنانی ، فعالیتهای آموزشی مرکز را مثبت ارزیابی کرد.

شایان ذکر است دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون 488 دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در 7 رشته این مرکز مشغول به تحصیل هستند.