مدیر کل بهزیستی استان کرمان شب گذشته از مرکز اورژانس آسیبهای  اجتماعی ، صدای مشاور 148و مراکز نگهداری از کودکان کار و کودکان  خیابانی بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در  این بازدید سرزده دکتر عباسی در نشستی با کارشناسان و کارکنان  شیفت مرکز اورژانس آسیب های اجتماعی و صدای مشاور 148 به بررسی نحوه ارایه خدمات تخصصی و مشکلات  موجود در مرکز پرداخت .وی با اشاره به اینکه این مرکز از حساسیت خاصی برخوردار است گفت :  ارایه خدمات تخصصی  این مرکز میتواند از بروز بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.

وی خطاب به مشاورین و پرسنل اظهار داشت  :می بایست مشاورین 148،کارشناسان و کارکنان مرکز اورژانس آسیب های اجتماعی با جدّیت به بررسی و مشکلات اجتماعی مخاطبین خود بپردازند.
دکتر عباسی در ادامه به بررسی نحوه استقرار تیمهای سیار در سطح شهر پرداخت و راهکارهای لازم را ارایه نمود.
وی همچنین با استماع مشکلات و در خواستهای کارکنان نیز به آنان قول مساعد داد تا در خصوص رفع مشکلات موجود مرکز و کارکنان از هیچ تلاشی دریغ نکند .
گفتنی است دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی همچنین از مراکز کودکان خیابانی و کودکان کار نیز سر زده بازدید کرد و در نشستی صمیمی با پرسنل و کودکان این مراکز  که تا پاسی از شب ادامه داشت به بررسی عملکرد ،مشکلات و در خواستها ی این مراکز
پرداخت .