مدیرکل بهزیستی کرمان بصورت سر زده 3 مرکز تحت نظارت در شهر کرمان را مورد بازدید قرار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی عصر روز جمعه 28 خرداد ماه بصورت سرزده از مرکز اسکان موقت زنان ، اورژانس آسیبهای اجتماعی و مراکز زیر مجموعه این اورژانس و مرکز شبه خانواده مرحوم معاون نصری بازدید کرد .
برپایه این خبر ، در جریان این بازدیدها که قریب 4 ساعت به طول انجامید دکتر عباسی علاوه بر بازدید از قسمتهای مختلف مراکز یاد شده و گفتگو با مربیان و کادر مراکز بویژه کارشناسان خطوط 148 و 123 و بررسی مسائل ایشان و شنیدن  نظرات آنان ، در جمع کودکان مقیم مرکز شبه خانواده معاون نصری و

مراکز زیر مجموعه اورژانس آسیبها ی اجتماعی ، ( خانه سلامت ، مراکز مداخله زنان و  دختران در معرض آسیب ، خانه موقت کودکان زیر 18 سال در معرض آسیب ) حاضر و به بررسی مسائل ایشان پرداخت .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در خاتمه این بازدید ها به خبر روابط عمومی گفت : تلاش برای ساماندهی ، بازپروری و کمک به بازگرداندن افراد مقیم مراکز زیر مجموعه اورژانس آسیبهای اجتماعی و مرکز اسکان موقت زنان به آغوش گرم خانواده ها و جامعه از اولویت اول کار این مراکز است .