سفیر ژاپن در ایران در طول  سفر دو روزه خود به کرمان که با هدف شرکت در مراسم رسمی بهره برداری از مراکز DIC در شهرهای زرند و بافت انجام شد از دو مرکز شیرخوارگاه مادر و مرکز نگهداری از کودکان خیابانی در شهر کرمان  بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این بازدید ها که با حضور هیأت ژاپنی ،دکتر عباسی مدیر کل و معاونین  بهزیستی ،زینالی معاون امور بین الملل بهزیستی کشور انجام شد آقای کین ایچی کومانو از دو مرکز شیرخوارگاه مادر و مرکز نگهداری از کودکان خیابانی بازدید کرد .
وی ضمن بازدید از این مراکز و حضور در جمع کودکان مقیم این مراکز و اهدا هدایایی به آنها از نزدیک از روند خدمات ارایه شده در این مرکز به جامعه هدف بهزیستی آشنا شد.
برپایه این خبر دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی به ارایه گزارشی از روند خدمات رسانی این دو مرکز پرداخت.