فرشاد پیوس سرمر
بی تیم فوتبل گل گهر سیرجان به همراه کادر فنی و مسئولین بهزیستی سیرجان از کمپ ترک اعتیاد سیرجان بازدیدی کرد .
به گزارش روابط
عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،احمدی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان سیرجان گفت : این بازدیدی به منظور روحیه بخشیدن به افرادی بود که قصد ترک اعتیاد داشتند و در محل کمپ ترک اعتیاد «عاشقان آزادی» انجام شد .
وی افزود : در این بازدید سرمربی تیم گل گهر سیرجان با حضور در جمع صمیمی افراد حاضر در کمپ از نزدیک با آنان صحبت کرد و توصیه کرد تا برای رسیدن به ازادی و رهایی از بند اعتیاد هرگز خسته نشود .
گفتنی است این بازدید با استقبال پرشور بیماران حاضر در کمپ همراه بود که در نهایت فرشاد پیوس سرمربی تیم گل گهر سیرجان  هدایایی چون چند توپ فوتبال ،والیبال،لباس ورزشی ،پتو،جارو برقی و تلویزیون برای استفاده بیماران به کمپ ترک اعتیاد «عاشقان آزادی» سیرجان هدیه داد .
همچنین وی تأمین یک هفته غذای کمپ را نیز متقبل شد.
شایان ذکر است این کمپ توسط بخش خصوصی وتحت نظارت بهزیستی اداره   می شود .