فرماندار کرمان با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای در حال انجام بهزیستی  و روند خدمت رسانی از مراکز بهزیستی بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این بازدید که محسن مدیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان ، فرماندار را همراهی می کرد، مراکز رضوان ،کودکان خیابانی و مرکز شبه خانواده صنعتی مورد بازدید قرار گرفتند .
دراین بازدید 4 ساعته مدیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان به ارایه گزارشی از  چگونگی ارایه خدمات تخصصی و حمایتی مراکز پرداخت و گفت : بهزیستی  نهادی تخصصی است که تمامی  اقشار جامعه با آن سرو کار دارد .

وی افزود : کودکان خیابانی  ،زنان بی سرپرست ،فرزندان بی سرپرست و  بد سرپرست و  معلولین ، آسیب دیدگان اجتماعی و … گوشه ای از مددجویان بهزیستی هستند که خدمات تخصصی از بهزیستی دریافت می کنند .
مدیری با بیان اینکه بهزیستی در ارایه خدمات خود نیازمند همراهی تمامی نهاد های دولتی می باشد اظهار داشت : بهزیستی علاوه بر اقدامات عنوان شده در زمینه چالشها و آسیبهای اجتماعی نیز در حال انجام برنامه های ویژه و تخصصی می باشد .
بر پایه این خبر ،سعیدی فرماندار کرمان نیز در جلسه جمع بندی این بازدید ضمن تقدیر از فعالیتهای تخصصی بهزیستی بویژه در بحث پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی در شهر کرمان بعنوان مرکز استان، بر آمادگی کامل فرمانداری و ادارات شهرستانی مرتبط با بهزیستی برای همکاری همه جانبه با بهزیستی شهرستان کرمان در جهت ساماندهی بهتر و بیشتر مسایل و معضلات اجتماعی تأکید کرد.