مدیر کل بهزیستی استان کرمان از اداره روابط عمومی این اداره کل بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان، به منظور بررسی روند فعالیتهای  روابط عمومی و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم و دیدار با پرسنل روابط عمومی از این اداره بازدید کرد .

در این بازدید یک ساعته دکتر عباسی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه روابط عمومی دریک سازمان گفت: با توجه به حساسیت  کار در روابط عمومی کار کردن در این واحد پشتکار و توان مضاعف را می طلبد.وی با اشاره با اینکه استفاده از ایده های جدید و تجربیات دیگران و حرکت به سمت دستیابی به روابط عمومی الکترونیک می تواند روابط عمومی را به اهداف واقعی خود نزدیک کند، افزود: رسیدن به اهداف واقعی و تعیین شده در مسیر روابط عمومی ،یک سازمان را به سمت و سوی پاسخگویی سریع به نیازهای اطلاعاتی مخاطبین  و ارایه عملکرد شفاف و دقیق سوق می دهد . مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر ارایه آموزشهای لازم ویژه کارشناسان روابط عمومی خاطر نشان کرد: در راستای افزایش توان علمی کارشناسان روابط عمومی و رابطین روابط عمومی ادارات بهزیستی در شهرستانها در صددهستیم تا با برگزاری دوره های آموزشی توان علمی آنان را افزایش دهیم.
مدیرکل  بهزیستی کرمان  با اشاره به فعالیت مجدد خانه مطبوعات استان و حضور افراد مجرب و خبره در این مجموعه،این رویداد را اقدامی ارزنده عنوان کرد و  افزود: روابط عمومی باید این فرصت را مغتنم شمرده و با تعامل مستمر و سازنده زمینه همکاری لازم را با خانه مطبوعات استان با هدف استفاده از فضای مناسب اطلاع رسانی به وجود آمده ،رافراهم نماید.
سلیمانی رئیس اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان نیز ضمن تقدیر از توجه مدیر کل به روابط عمومی گفت: توجه مدیر یک سازمان به اداره روابط عمومی و بازدید و ارایه راهکارهای لازم به کارکنان خود نشان از اعتقادی است که یک مدیر به شفاف سازی و بیان عملکرد نهاد دارد.
وی با بیان اینکه پرسنل شاغل در روابط عمومی از هر ایده و نقطه نظر مثبتی استقبال می کنند افزود: برگزاری دوره های آموزشی ویژه رابطین روابط عمومی ،برقراری تعامل نزدیکتر با رسانه ها و دستگاههای اجرایی مرتبط با بهزیستی  ،ارتباط مستمر و موثر با اداره کل روابط عمومی و بین الملل بهزیستی کشور ،روابط عمومی استانداری ،خانه مطبوعات استان ،انجمن روابط عمومی استان و … از جمله برنامه های روابط عمومی بهزیستی در سال جاری می باشد.
شایان ذکر است دکتر عباسی در بازدید یک ساعته خود از اداره روابط عمومی واحد های مختلف این اداره از جمله ارتباط با رسانه ها،سمعی و بصری ، دبیر خانه ،تبلیغات و انتشارات و سایت و رایانه روابط عمومی را بازدید کرد .
گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون  مدیر کل بهزیستی کرمان در دو نوبت روابط عمومی را مورد بازدید قرار داده و طی دو نشست اختصاصی به بررسی روند فعالیتهای آن پرداخته است  .