معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان با انجام سفری دو روزه به جنوب استان کرمان فعالیتهای درحال انجام بهزیستی در هفت شهرستان جنوب کرمان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین سفر دور روزه که با هدف بررسی روند خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی درجنوب استان کرمان و دیدار چهره به چهره با مددجویان انجام شد ، محمود حدادیان معاون پشتیبانی بهزیستی علاوه بر بازدید از روند اجرای عملیات ساخت منازل مسکونی مددجویان و پروژه های عمرانی دردست ساخت بهزیستی در شهرستانهای جیرفت ، عنبرآباد ، رودبار جنوب ، منوجان ، کهنوج ، قلعه گنج و فاریاب ، از دو مرکز شبه خانواده بهزیستی در شهرهای جیرفت و عنبرآباد بازدید کرد

و با کودکان مقیم  این مراکز به گفتگو نشست ، بررسی روند ارائه خدمت به معلولین ذهنی ایزوله در مرکز جامع توانبخشی سبزواران جیرفت از دیگر برنامه های این سفر کاری دو روزه بود.
برپایه این خبر ، بررسی وضعیت مراکز و مجتمع های خصوصی تحت نظارت بهزیستی ،مانند :کلینکهای مددکاری اجتماعی ، مراکز درمان اعتیاد ، گروههای همیار ، پایگاههای CBR و بازدید از کلینکهای فیزیوتراپی بهزیستی در شهرستانهای هفت گانه جنوب استان کرمان نیز دراین سفر انجام شد.
معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان ، علاوه بر بازدید از ستاد ادارات بهزیستی شهرستانهای جنوبی و دیدار با پرسنل بهزیستی و بررسی تعدادی از پرونده های مددجویی و کنترل امور مالی و حسابداری این ادارات ، با تعدادی از مددجویان تحت حمایت نیز به صورت چهره به چهره دیدار کرد و ضمن بررسی مسائل و مشکلات ایشان در هر مورد دستور اقدام لازم  را دادند.