محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان با انجام سفری 3 روزه به جنوب استان از روند احداث منازل مسکونی مددجویان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این سفر 3 روزه که به فاصله یک ماه از سفر و بازدید قبل انجام شد، معاون پشتیبانی بهزیستی از روند پیشرفت احداث منازل مسکونی مددجویان بهزیستی در شهرستانهای جیرفت ، کهنوج ، قلعه گنج و منوجان بازدید کرد و روند احداث مجتمع خدمات بهزیستی شهرستان قلعه گنج را نیز مورد بررسی قرار داد.

برپایه این خبر ، علاوه بر بازدید پروژه ها ، معاون پشتیبانی بهزیستی استان در محل ادارات بهزیستی شهرستانهای جیرفت ، کهنوج ، قلعه گنج و منوجان حاضر شد و نحوه ارائه خدمت به مددجویان را مورد بررسی قرار داد.
حدادیان دراین سفر طی نشستهایی با پرسنل بهزیستی شهرستانهای یاد شده با ایشان به گفتگو نشست.

 

وی همچنین با تعدادی از مددجویان مراجعه کننده به ادارات بهزیستی بصورت مستقیم دیدار و مشکلات ایشان را بررسی کرد.
دیدار با تعدادی از مددجویان تحت حمایت بویژه معلولین ضایعه نخاعی تخت گرا از دیگر برنامه های سفر به جنوب استان کرمان بود.
شایان ذکر است ، دیدار با فرماندار قلعه گنج و بررسی مسائل پیش روی مددجویان تحت حمایت اداره بهزیستی این شهرستان نیز در این سفر انجام شد.