همزمان سه تن از معاونین بهزیستی کرمان از 6 شهرستان جنوبی بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،معاونین توانبخشی، مشارکتهای مردمی و امور اجتماعی به منظور بررسی  چگونگی روند خدمت رسانی به مددجویان جنوب استان کرمان از 6 شهرستانی جنوبی طی دو روز بازدید کردند.
در این بازدید 2 روزه معاونین علاوه بر سرکشی به تمامی مجتمع ها و مراکز دولتی و خصوصی تحت مدیریت و نظارت بهزیستی  و بررسی روند چگونگی انجام مدیریت و خدمت رسانی، با تعدادی از  مددجویان نیز دیدار و گفتگو کردند.
از دیگر برنامه های این سفر ،دیدار با پرسنل ادارات بهزیستی مستقر در جنوب استان و بازدید از پروژه های عمرانی در حال ساخت بویژه منازل مسکونی مددجویان بود .
بنا براین گزارش معاونین بهزیستی پس از بازگشت از سفر دو روزه خود  از 6 شهرستان جنوبی استان کرمان طی جلسه ای با حضور مدیر کل بهزیستی و ارایه گزارش جمع بندی شده سفر،به بیان نقاط قوت ،مشکلات ،ارایه راهکارها و …پرداختند.