ایرج کرم نژاد رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات بهزیستی استان کرمان گفت ، الزامات ، بایدها و نبایدهای قانونی خود را در بحث ایمنی مراکز و مجتمع های تحت نظارت بهزیستی دراستان کرمان در قالب بخشنامه ای به کلیه مراکز وابسته ابلاغ کرده ایم .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، ایرج کرم نژاد با بیان مطلب فوق درجریان بازدید از تعدادی از مراکز نگهداری و آموزش معلولان شهر کرمان گفت : از آنجا که در بعضی از مراکز بهزیستی علاوه بربحث آموزش و توانمندسازی با مساله اقامت شبانه روزی و زندگی مانند مراکز نگهداری از معلولان و سالمندان و بیماران روانی و خانه های کودک و نوجوان ( شبه خانواده ها ) روبرو هستیم ، رعایت مسائل ایمنی این مکانها درهمه ابعاد مورد توجه ، تاکید و خواست جدی میباشد.

رئیس اداره بازرسی بهزیستی افزود : همانگونه که همه افراد در زندگی عادی خود توجه به نکات ایمنی را برای جلوگیری از بروز خطرات و سوانح احتمالی جدی می گیرند ، بهزیستی علاوه بر وظیفه قانونی خود براساس وظیفه انسانی نیز توجه به این نکته مهم و اساسی یعنی رعایت اصول ایمنی در مراکز و مجتمع های وابسته به خود را که تعدادی از انسانهای عزیز و شریف در آن مکانها زندگی می کنند دغدغه جدی خود می داند و در این مسیر و برای رعایت اصولی نکات ایمنی در کنار رعایت دیگر مباحث مرتبط به این مکانها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کرم نژاد گفت : علی رغم یاد آوری رعایت نکات ایمنی به مراکز و بررسی حسن اجرای این مورد در بازدیدهای دوره ای و سر زده تیم های بازرسی بهزیستی و مدیران این اداره کل ، نکات مورد نظر را براساس استانداردهای موجود در قالب بخشنامه ای اخیراٌ به تمامی مراکز وابسته ابلاغ کرده ایم .

وی افزود: در این بخشنامه بکارگیری هرگونه وسیله گرمایشی غیر استاندارد ممنوع شده و تجهیز مراکز به وسایل و امکانات اطفاء حریق الزامی اعلام شده است .

رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان ، برنامه ریزی جدی مراکز برای بازدید فنی و نصب وسایل ایمنی موجود در مراکز توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و اقدامات ایمنی را از دیگر موارد مطرح شده در بخشنامه ابلاغی اعلام کرد و افزود : بازدید مستمر شبکه های برق و سیم کشی داخل و خارج مراکز و رفع فوری اشکالات و نواقص احتمالی بخش دیگری از این بخشنامه عنوان می باشد.

کرم نژاد : آموزش اولیه به مربیان و نگهبانان مراکز مورد نظر از سوی مدیران مراکز را با همکاری دستگاههای مرتبط جهت آمادگی نسبی برای انجام اقدامات عملی موثر در زمان بروز حادثه احتمالی از دیگر خواسته ها و الزامات بهزیستی از مراکز دراین بخشنامه اعلام کرد و افزود : همچنین مدیران مراکز موظف شده اند تا نسبت به بیمه نمودن مقیمان و ساختمان مراکز در مقابل حوادث احتمالی اقدام نمائید.

رئیس اداره بازرسی بهزیستی استان کرمان خاطر نشان کرد ، همچون گذشته برای تحقق و عملیاتی شدن مفاد بخشنامه مذکور از طریق اختیارات قانونی خود اقدام خواهیم کرد و مطمئن هستیم تا با اعمال صحیح نکات مطرح شده توسط مراکز در صورت بروز حادثه احتمالی شاهد کمترین خسارت ممکن باشیم .

وی افزود : افرادی که بعنوان مددجو در مراکز تحت نظارت بهزیستی بصورت شبانه روزی زندگی می کنند امانتهایی هستند که تحویل ما شده اند و ما باید همه توجه و تلاش خود را صرف آسایش و راحتی آنان نمائیم تا خدای نکرده به واسطه کم توجهی ، دچار آسیب نشوند.