برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامعه نیازمند مشارکت اجتماعی می باشیم .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با بیان مطلب فوق در جلسه این شورا که به ریاست استاندار کرمان برگزار شد ،گفت: تاکنون اقدامات موثری در مسیر مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
وی افزود: باید با کمک تمامی نهاد های دولتی و مردم از بروز و شیوع مواد مخدر واعتیاد جلوگیری کنیم .

دکتر عباسی در ادامه به تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط نهاد های عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان پرداخت و گفت: در طول سال گذشته با همت تمامی اعضا توانسته ایم در بحث فرهنگی و پیشگیری مواد مخدر دوره های آموزشی و کلاسهای مختلفی در زمینه مهارتهای زندگی ،آشنایی با مواد مخدر و روشهای تربیت فرزندان با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی خانواده ها و عموم جامعه برگزار کنیم .
مدیر کل بهزیستی کرمان  تهیه و توزیع بسته های آموزشی ،ارایه خدمات مشاوره ای ،فعالیتهای جایگزین ورزشی و فرهنگی را از جمله برنامه های انجام شده توسط اداره کل  بهزیستی درخصوص مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و افزود:  پروژه ها و دوره های آموزشی مختلف در مدارس ، دانشگاه ،محلات شهری و روستای ، محیط های کاری اعم از اداری ،صنعتی و نظامی توسط کارشناسان بهزیستی در خصوص مهارتهای زندگی و آشنایی با مواد مخدر اجرا شده است .
رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در ادامه برگزاری چهار کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران گروههای اجتماع محور ،توزیع کتابچه آشنایی با مواد مخدر و تاریخچه ایدز ،پمفلت ،پوستر و بروشور با موضوعات پیشگیری از اعتیاد را از فعالیتهای دیگر بهزیستی عنوان کرد .
در ادامه این جلسه اسماعیل نجار استاندار کرمان هم پس از استماع اقدامات انجام شده ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته توسط بهزیستی و کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان به بیان نکات لازم در بحث پیشگیری از مصرف مواد مخدر پرداخت و از تمامی دستگاههای عضو خواست با تعامل و همکاری بیشتر در بحث جلوگیری از شیوع توزیع  مواد مخدر و مصرف اعتیاد اقدامات لازم را انجام دهند.