به گزارش روابط عمومی دانشکده علمی – کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان ، نمایشگاه عکس با موضوع حج و مناسک مربوط به آن با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان این واحد آموزشی با حج و مناسک حج درمحل دانشکده مذکور دایر شده است . برپایه این   خبر ، دراین نمایشگاه که از دوم تا دوازدهم ذی الحجه بمدت 10 روز دایر است ، تعداد 40 عدد پوستر با موضوع حج و مناسک حج در معرض دید دانشجویان و اساتید قرار گرفته است .