آزمون مجازی تأسیس مهد کودک صبح روز جمعه 19 اسفند ماه در کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، آزمون مجازی تأسیس مهد کودک با حضور 334 نفر شرکت کننده در کرمان برگزار شد.
بنا براین خبر این آزمون به منظور پذیرش تعدادی از متقاضیان برای تأسیس مهد کودک شهری و روستا مهد در مناطق اعلام شده از سوی بهزیستی و با استفاده از  منابع مکتوب  اعلام شده «چگونه مهد کودک خود را اداره نماییم و راهنمای آموزشی برنامه های شیرخوارگی و نوپایی» برگزار شد.
گفتنی است پذیر فته شدگان پس از قبولی در آزمون مجازی طی مصاحبه مورد ارزیابی قرار می گیرند.
شایان ذکر است ،دکتر عباسی مدیر کل و حدادیان معاون پشتیبانی بهزیستی استان کرمان با حضور در محل برگزار ی آزمون روند برگزار ی را مورد بررسی قرار دادند .