آزمون پایانی دوره آموزشی ژنتیک همزمان با سراسر کشور در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان  ، این آزمون با حضور 35 پزشک عمومی ،اطفال و داخلی از استانهای کرمان ،فارس ،خراسان شمالی ،هرمزگان و  یزد در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .
گفتنی است شرکت کنندگان بعد از پذیرفته شدن در امتحان ورودی و گذراندن 9 هفته دوره تئوری مشاوره ژنتیک توسط متخصصین امر ، در این آزمون شرکت نموده اند تا  پس از قبولی در این آزمون اقدام به تأسیس  مرکز مشاوره ژنتیک نمایند.