اولین آزمون مجازی میزان آشنایی کارشناسان با دستور العملهای توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : این  آزمون از طریق سایت www.emahd.ir/krm  و با حضور 100 نفر از کارشناسان اورژانس اجتماعی ،کارشناسان پایگاههای خدمات اجتماعی و کلیه کارشناسان رابط شهرستانها برگزار شد.

وی افزود : شرکت کنندگان در این آزمون به سئوالات مرتبط با دستور العملها ،قوانین و مقررات حوزه آسیب دیدگان اجتماعی ،نحوه ارایه خدمات ،پذیرش و ترخیص ،گزارش نویسی ،بازپروری و نحوه مداخله در بحران پاسخ گفتند .
سعیدی اظهار داشت : کسانی که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی نشوند باید درآزمونی که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد ،شرکت کنند .